Zagadnienia na drugie kolokwium z TGK

Zgrubny i niepełny zbiór zagadnień na drugie kolokwium z Trójwymiarowej Grafiki Komputerowej.

 1. Anti Aliasing
  1. Supersampling
  2. Próbkowanie stochastyczne
 2. Mapowanie tekstur
  1. Mip-mapping
  2. metoda wstecznego rzutowania
  3. mapowanie niezależne od punktu patrzenia (chrome/reflection mapping, reflaction mapping, environment mapping)
 3. Model fraktalny Ziemi
 4. Modelowanie drewna
 5. Modelowanie ognia
 6. Modele oparte na strukturze gramatyki
 7. Wyświetlanie obiektów - pixel level
 8. "Rasteryzacja" (metoda zaokrąglania)
 9. Eliminaca zasłoniętych powierzchni - Z-buffer
 10. Dyfuzja
 11. Modelowanie materiałów
 12. Modele odbicia
  1. Gouraud shading
  2. Phong shading
  3. Model oparty na równaniach Maxwella
  4. Kryterium chropowatości Rayleigha
  5. dostosowanie prostych podejść (a konkretnie Phonga)
  6. Jawny model mikropowierzchni
  7. Model empiryczny Halla
 13. Śledzenie wiązek światła
  1. Rekurencyjne śledzenie promieni
  2. Octree voxels, SEADS, Quadtree and binary space partitioning tree, BSP
  3. Two-pass ray-tracing
  4. Radiosity
  5. Model globalnej illuminacji
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.