Kalendarz
Przedmiot Data zaliczenia (rrrr-mm-dd) uwagi
Zaawansowane Aplikacje Internetowe (Laboratorium z JEE) we wtorki przed sesją, w sesji normalnej i poprawkowej o 10:00 w DMCS, Sala B. Ewentualne odstępstwa będą podane na Stronie pracownika
Finanse i Rynki Kapitalowe 2008-01-03, 2008-01-10, godz. 14:00 (E2), 16:00 (E2), 18:00 (E5) Kolokwium opisowe. Na pierwszym terminie były 2 pytania z książki i 3 pytania z notatek, na drugim wszystkie 5 z notatek. Cztery poprawnie napisane pytania zaliczają. Czas trwania - 1 godzina zegarowa. Pytania z pierwszego terminu: 1. Płynność finansowa przedsiębiorstwa i wskaźniki ją określające (książka), 2 Rentowność przedsiębiorstwa i sposoby jej pomiaru (książka), 3. Bank Centralny i jego funkcje, 4. Rynek międzybankowy, 5. Rynek kapitałowy ze szczególnym uwzględnieniem rynku pierwotnego i wtórnego. Pytania z drugiego terminu: 1. Bilans i główne składniki aktywów i pasywów. 2. Operacje otwartego rynku. 3. Pożyczka pieniężna i kredyt bankowy - podobieństwa i różnice. 4. Rynek pieniężny i jego funkcje oraz segmenty. 5. Charakterystyka rynku kapitałowego. 2 termin, inna grupa:1. Bank centralny jako bank bankow, 2. plynnosc finansowa przedsiebiorstwa i sposoby jej pomiaru, 3. roznica pomiedzy kredytem a pozyczka, 4. czynnosci bankowe, 5. metody oceny efektywnosci przedsiewziec finansowych.
Prawo Gospodarcze Ostatni piątek semestru, 14:15, E2? Test jednokrotnego(?) wyboru. Przykładowe pytania dostaniemy od prowadzącego. Ci, którzy zaliczyli za obecność nic nie ryzykują przychodząc na test.
Technologie Handlu Elektronicznego Ostatni piątek semestru, 12:15, Sala Seminaryjna/Wykładowa DMCS Test wielokrotnego wyboru. Materiały - Login: the hasło: the2006
Zaawansowane Aplikacje Internetowe - Java Połowa semestru, Sala Seminaryjna/Wykładowa DMCS Przykładowe pytania: 1. Opisać element cyklu życia serwletu (np. metodę service()), 2. W jakim pliku zawarta jest konfiguracja i czy jest to niezależne od implementacji? 3. Napisać deklarację włączającą do strony bibliotekę tagów (taglib), 4. Npisać fragment metody doPost serwletu, która pobiera z parametrów żądania login i jeśli jest równy jakiemuś napisowi, to przekierowuje do strony w aplikacji, a jeśli jest równy czemuś innemu, to przekierowuje do strony zewnętrznej. Nie są to dokładne treści pytań
Zaawansowane Aplikacje Internetowe - ASP.NET (C#) Ostatni czwartek semestru, sala laboratoryjna, dwie grupy: od 8 i od 10 Zaliczenie będzie miało charakter praktyczny - przy komputerach. Dostaniemy do zrobienia zadanie w ASP.NET. Zadanie składa się z punktów, z których każdy jest punktowany. Zadania są typu: biblioteka z wypożyczeniami książek na okresy (jedną książkę można wypożyczyć na kilka okresów, które nie mogą na siebie nachodzić), z uwzględnieniem strony master i mapy witryny. Inne zadanie - wypożyczalnia samochodów ( w podobnym stylu)
Przedmiot Data zaliczenia (rrrr-mm-dd) uwagi
Sieci Komputerowe 2 2007-06-12, 2007-06-19, 2007-06-26, sala seminaryjna DMCS, godz. 12:00 Test wielokrotnego wyboru. Nie ma ujemnych punktów, ale zaliczenie pytania następuje tylko po poprawnej odpowiedzi na wszystkie jego podpunkty.
Internetowe Serwery Baz Danych 2007-06-13 (na zajęciach), 2007-06-20, 2007-06-22 ALBO 2007-06-27, godz. 10:15 Test jednokrotnego wyboru.
Architektura Komputerów 2 2007-06-11, 2007-06-18, 2007-06-15 (poniedziałki), sala w której odbywał się wykład, godz. 10:00
Komputerowe Wspomaganie Projektowania 2006-06-12 na zajęciach
Sieciowe Systemy Operacyjne 2007-06-13, pora i sala wykładowa Test wielokrotnego wyboru
Trójwymiarowa Grafika Komputerowa 2007-06-04, 2007-06-11 Dwa kolokwia - jedno w połowie semestru, drugie pod koniec. Jedynym źródłem materiałów są odręczne notatki (inaczej - nie ma slajdów w necie). Premiowana jest obecność i aktywność na wykładach.
Zarządzanie Firmą Ostatnie zajęcia semestru Test jednokrotnego wyboru
Przedmiot Data zaliczenia (rrrr-mm-dd) uwagi
Grafika Komputerowa W Zastosowaniach WWW Wykład 2006-12-01 Sprawdzian w formie testu. Pytań będzie ok. 20, każdy będzie zawierał 4 możliwości odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawdziwa. Czas trwania sprawdzianu to maksymalnie kilkanaście minut. Studenci zostaną podzieleni na dwie grupy, po 4 osoby w rzędzie (rzędów w sali jest bodajże 11). Pytania będą dotyczyć Flasha (np. co to jest movie clip), Action Script (pytania dotyczące kodu i problemy na które trzeba będzie wybrać rozwiązanie), oraz ogólnych zagadnień projektowania aplikacji i witryn in ternetowych od strony wizualnej (np. jaka jest zalecana proporcja tekstu do całej strony). Termin poprawkowy przewidywany jest na sesję. login do materiałów: student, hasło: imsi2005
Modelowanie Obiektowe Laboratorium 2006-11-21 To jest tylko połowa zaliczenia (zadanie 1). Resztę zalicza projekt.
Modelowanie Obiektowe Wykład 2006-11-28 Forma zaliczenia to mieszanka testu wielokrotnego wyboru, pytań otwartych o teorię oraz zadań polegających najprawdopodobniej na napisaniu fragmentu pliku mapującego (z jakimś komponentem, relacją etc.). Pierwsze zaliczenie ma być najłatwiejsze. Potejm poziom trudności będzie wzrastać.
Ochrona Danych 2007-01-11, 2007-01-18 Szczegóły: Kolokwium zaliczeniowe będzie się składać z kilkunastu zadań testowych dotyczących przede wszystkim teorii. Drugi termin (18 stycznia) jest wstępnie zaproponowany na ewentualną poprawę.
Komputerowa Analiza Obwodów Wykład 2007-01-17 Zaliczenie będzie prawdopodobnie w postaci kilku tematów do opracowania.
Projektowanie Aplikacji Internetowych Wykład 2006-12-13 2007-01-17 Będzie to sprawdzian pisemny. Będzie ok. 10 krótkich pytań oraz zadanie polegające na znalezieniu błędów w podanym programie. W zależności od stopnia skomplikowania programu liczba błędów zostanie nam podana lub nie. Błędy będą koncepcyjne (tzn. nie będą to błędy typu brak średnika lub nawiasu lub przekroczenie indeksu tablicy), ale na tyle poważne, że program się z nimi nie skompiluje albo wywali wyjątek zaraz po uruchomieniu. Punktowanie tego zadania będzie następujące: za dobrze wskazany błąd +1 punkt, za źle wskazany: -1, za niewskazany: 0. Co do reszty pytań to może zdarzyć się np. pytanie typu "napisz własny wyjątek", czyli nie tylko teoria, ale też praktyka obowiązuje. Materiał obowiązujący na kolokwium obejmuje wykłady od pierwszego do siódmego włącznie oraz ewentualnie ósmy (zapowiedziany, lecz nie zrealizowany). Czas trwania to maksymalnie 60 minut, ale najprawdopodobniej będzie krótszy: ok. 40 - 45 minut. UWAGA: Na 17 stycznia na godzinę 18:00 przewidziana jest poprawa kolokwium z PAI. Poprawa ta będzie miała charakter bezstresowy, tzn. nie można sobie obniżyć oceny - tylko poprawić.
Robotyka 2007-01-22 (10:00), 2007-01-29 (10:00), 2007-02-01 (11:00), 2007-02-12 (10:00), 2007-02-16 (8:00), sala E5 Pierwsze trzy terminy dotyczą sesji, natomiast dwa pozostałe sesji poprawkowej. Można podchodzić do wszystkich terminów po kolei. Rano będzie egzamin pisemny, na którym pojawią się 4 z 30 udostępnionych wcześniej tematów i będą 2 godziny na ich opisanie. Każde pytanie punktowane jest w skali od 0 do 10, potem jest liczona średnia i przeliczana na ocenę, więc lepiej na pytanie napisać cokolwiek niż nie napisać nic, bo 0 punktów bardzo obniża ocenę. Po południu tego samego dnia odbędzie się część ustna egzaminu. Będzie ona polegała na pokazaniu pracy, wskazaniu usterek i ewentualnych pytaniach dodatkowych. Na pytanie, czy odpowiedzią ustną można sobie obniżyć punktację, prof. Jezierski odpowiedział: "no, jeśli ktoś by się naprawdę skompromitował…"
Rozproszone Systemy Obiektowe Laboratorium 2006-12-14 Data dotyczy części prowadzonej przez mgr Świercza oraz grupy z godziny 8:15. Projekt ma być czatem na zasadzie IRCa, działającym w oparciu o CORBA.
Rozproszone Systemy Obiektowe Wykład 2007-01-24, 2007-01-31, 2007-02-15, godzina 10:00 Dwa przykładowe tematy: 1. Zaimplementować serwer skorowidza. Klient podaje listę liter początkowych, otrzymuje od serwera listę par {litera, lista_wyrazów_zaczynających_się_na_daną_literę}. Jeśli na daną literę nie zaczyna się żaden wyraz, sekwencja w parze jest pusta. Zaprezentować co najmniej dwa przykłady. Technika realizacji: CORBA. 2. Opracować komponent pozwalający na rozwiązywanie równań postaci Ax^2 + Bx + C = 0. Metoda realizująca to zadanie powinna przyjmować jako dane wejściowe parametry A, B i C typu double, a zwracać strukturę zawierającą ilość rozwiązań i wektor danych typu complex z rozwiązaniami. Dla typu complex należy utworzyć odpowiednią strukturę. Należy rozważyć różne formy tego równania, również dla A = 0. Metoda powinna zwracać błąd jedynie w przypadku poblemów z alokacją pamięci (E_OUTOFMEMORY). Należy również przygotować klienta do demonstracji działania komponentu dla trzech różnych przypadków ilości rozwiązań. Klient powinien używać smart pointera interfejsu komponentu, poprawnie obsługiwać wyjątki, alokować i zwalniać pamięć. Technika realizacji: DCOM, dll. Podpowiedź: DELTA = B*B-4*A*C; jeśli DELTA = 0, to jedno rozwiązanie: X1 = -B/(2*A). Jeśli DELTA > 0 to dwa rozwiązania: X1 = -B/(2*A) - sqrt(DELTA)/(2*A), X2 = -B/(2*A) + sqrt(DELTA)/(2*A). Jeśli DELTA < 0 to dwa rozwiązania: X1 = -B/(2*A) - sqrt(DELTA)/(2*A)*i, X2 = -B/(2*A) + sqrt(DELTA)/(2*A)*i. Jeśli A = 0, B = 0 oraz C = 0 to nieskończona liczba wyników - powinien zostać zgłoszony własny wyjątek.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.