ZAI pytania, semestr zimowy 2007/2008

Zamieszczam tutaj pytania z terminów 0 i 1 w semestrze zimowym 2007/2008

Termin 0 (pytania przepisane z kalendarza by astral, nie są to dokładne treści pytań):

 • Opisać element cyklu życia serwletu (np. metodę service()),
 • W jakim pliku zawarta jest konfiguracja serwera aplikacji i czy jest to niezależne od implementacji?
 • Napisać deklarację włączającą do strony bibliotekę tagów (taglib),
 • Npisać fragment metody doPost serwletu, która pobiera z parametrów żądania login i jeśli jest równy jakiemuś napisowi, to przekierowuje do strony w aplikacji, a jeśli jest równy czemuś innemu, to przekierowuje do strony zewnętrznej.

Termin 1 (treści pytań są dokładne):

 • Podać w odpowiedniej kolejności wszystkie metody cyklu życia serwletu
 • Zastąpić poniższy tag jsp, skrypletem:
<jsp:useBean id="book" class="package.Book" />
 • W jaki sposób przekazujemy parametry inicjalizacyjne do serwletu (drugiej części pytania, nie pamiętam :/)
 • Mając poniższy kod, odpowiedz:
<% String s = null; %>
<% String name = request.getParameter("name");
 // tutaj kod odpowiedzalny za pobranie danych z bazy 
 // na podstawie parametru name
%>
 1. W którym miejscu w wygenerowanym serwlecie się znajdzie deklaracja zmiennej s
 2. Czy dostęp do zmiennej name powinien być synchronizowany ? Jeżeli tak to dlaczego ?
 • Określić (tak/nie) czy dane stwierdzenia są prawdziwe (błędna odpowiedź, powoduje punkt ujemy !)
 1. Czy tłumaczenie jsp na serwlet odbywa się przy każdym requescie ?
 2. Czy rozwarstwienie aplikacji (J2EE) powoduje zwiększenie objętości kodu ?
 3. Czy zastosowanie wzorca MVC zapewnia większą kontrolę na aplikacją ?
 4. Czy jsp jest obiektem Java ?
 5. (tego pytania nie pamiętam :/)
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.